Logotype

Kontakta oss

SRC har verksamhet i Stockholm och Göteborg. Vi levererar tjänster på ett flertal orter i Sverige.

Vi samarbetar med nätverk av specialister som omfattar bland annat specialistläkare, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och yrkeslivsplanerare.

Våra tjänster kännetecknas av:

  • Hög professionell kvalitet
  • Brett nätverk av specialiserad medicinsk expertis
  • Anpassning av tjänsterna till kundens behov
  • Respekt för den enskildes integritet

Välkommen att kontakta oss!

Adresser till våra kontor i Stockholm och Göteborg hittar du under respektive ort.

Dataskyddsombud
Andrea Hemming, andrea.hemming@imrab.se

OBS! Sekretessen kan inte garanteras med okrypterad e-post över internet. Vid behov av säker kommunikation med oss på SRC, t ex avseende konfidentiell information, person- eller hälsouppgifter, är du välkommen att registrera dig på vår säkra e-tjänsteplattform. Registrering kräver bank-id eller siths-kort. Du kan välja den e-tjänst som passar ditt kommunikationsbehov med SRC via https://etjanster.sophiahemmetrehabcenter.se 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map