Hälsa Företag2022-06-30T15:48:20+02:00

Vårt Skandiauppdrag

Skandias hälsoförsäkringar

SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser inom Skandias Hälsoförsäkringar i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning. Vilka insatser och omfattningen av dem beror på vilken Hälsoförsäkring i Skandia som är tecknad.

Om ni har Skandias Hälsoförsäkring kan du som arbetsgivare kontakta oss gällande medarbetares hälsa via vår e-plattform.

För mer information, se Skandias hemsida.

Film om Skandia Hälsoförsäkring – chefer

Vanliga frågor

Vad innebär hälso- och rehabvägledning?2021-12-28T12:39:14+01:00

Kartläggning av individens besvärsbild och bedömning av vilka insatser som behövs, vägledning, samordning, uppföljning, kommunikation och vid behov rehabiliteringsmöten. Medicinsk sekretess föreligger varvid medgivande från individ behöver finnas för samverkan med arbetsgivaren.

Vad innebär en specialistläkarbedömning?2021-12-28T12:39:55+01:00

Bedömning för att klarlägga medicinska förutsättningar för arbete samt anpassnings- och rehabiliteringsbehov. Omfattar ej vård, till exempel recept, provtagning eller sjukskrivning.

Vad innebär yrkeslivsplanering?2021-12-28T12:40:12+01:00

Metodik som syftar till att matcha individen och arbetssituationen bättre för att öka förutsättningarna för en hållbar prestation hos befintlig arbetsgivare.

Vad innebär arbetsterapi?2021-12-28T12:40:30+01:00

En insats som bygger på en metodik som syftar till att ge individen verktyg för en hållbar vardag med balans mellan arbete och aktiviteter i övriga livet.

I en annan insats kartläggs arbetets krav och individens aktivitetsförmåga och kan ge stöd och råd gällande anpassningar.

Vad innebär ergonombedömning?2021-12-28T12:40:50+01:00

Bedömning av ergonom gällande individens arbetsteknik och fysiska arbetsplats.

Vart vänder jag mig som arbetsgivare för att få informationsmaterial om Hälsoförsäkringen?2021-12-28T12:41:09+01:00

Er försäkringsrådgivare kan bistå er med material som till exempel produktblad och länkar till informationsfilmer.

Hur snabbt kan min medarbetare få stöd?2021-12-28T12:41:31+01:00

Vanligtvis erbjuds inledande möte med hälso- och rehabvägledare inom 5 arbetsdagar från kontakt med Hälsoslussen.

Vilket stöd kan jag som arbetsgivare få via Hälsoslussen?2021-12-28T12:39:39+01:00

Via Hälsoslussen kan du förmedla kontaktuppgifterna till en medarbetare som önskar stöd och gett samtycke till att du ber oss kontakta hen. Kontaktuppgifterna till medarbetaren kan förmedlas digitalt, se länk

Vid andra arbetsgivarbehov kan Hälsoslussen guida dig vidare till den e-tjänst som är aktuell till exempel om du vill ha ett resonemang angående om stöd via Hälsoförsäkringen är lämpligt för en medarbetare, om du har frågor om någon av hälsokedjans arbetsmiljö- eller hälsotjänster eller om du önskar en fördjupad dialog och vill ha stöttning i medarbetarärenden.

Samtliga e-tjänster för arbetsgivare finner du här, se länk

Vad innebär Arbetsgivarstöd?2021-12-28T12:21:02+01:00

Arbetsgivarstöd är en tjänst som ingår kostnadsfritt till Skandias kunder. Stödet som erbjuds är ett kortare stöd kopplat till hälsoförsäkringen och Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster. Stödet ges av hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC) som har kunskap om proaktiva insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering och Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster, för mer information, se länk

Vad innebär Rehabstöd?2021-12-29T11:53:39+01:00

Rehabstöd är en tjänst där du som arbetsgivare kan få stöd i medarbetarärenden. Stödet erbjuds på offert och ges genom en fördjupad dialog med en hälso- och rehabvägledare på Sophiahemmet Rehab Center (SRC) med kunskap och erfarenhet från proaktiva insatser och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Rehabstöd kan vara aktuellt vid;

 • Medgivande, från medarbetare till hälso- och rehabvägledare, att föra dialog med dig som arbetsgivare saknas i ett pågående ärende eller är begränsat. Stöd i hur du kan agera i dessa situationer.
 • Dilemman gällande medarbetare som inte har stöd av Skandia Hälsoförsäkring eller som ej har möjlighet till att få stöd via försäkringen.
 • Sjukskrivningsärenden där du önskar stöttning i, till exempel, vad man ska skriva i “Plan för återgång i arbete”.
 • Långa sjukskrivningsärenden där önskemål om rehabiliteringsförslag finns.
 • Frågeställningar kopplade till knepiga medarbetarsituationer.

Rehabstöd erbjuds på offert via e-tjänst, se länk

Kan jag boka en tid till min medarbetare?2021-12-28T12:22:03+01:00

Vi behöver prata med medarbetaren för att boka in en tid till en hälso- och rehabvägledare. Du som arbetsgivare kan förmedla kontaktuppgifterna till en medarbetare som önskar stöd och gett samtycke till att du ber oss kontakta hen. Kontaktuppgifterna till medarbetaren förmedlas av dig i vår e-tjänst, se länk

Kan jag som arbetsgivare ta reda på om min medarbetare har pågående stöd eller har haft stöd?2021-12-28T12:22:36+01:00

Ja, genom att fråga din medarbetare. Vi kan inte ge sådan information eftersom medicinsk sekretess föreligger.

Hur lång tid tar det innan min medarbetare får träffa en psykolog?2021-12-28T12:23:08+01:00

Skandia Hälsoförsäkring erbjuder planerade proaktiva och rehabiliterande insatser. Vanligtvis erbjuds inledande möte med hälso- och rehabvägledare inom 5 arbetsdagar från kontakt med Hälsoslussen och möte med psykolog inom 10 arbetsdagar från mötet med hälso- och rehabvägledare.

Hur kan jag få reda på vem som är hälso- och rehabvägledare i min medarbetares försäkringsfall?2021-12-28T12:24:05+01:00

Vi har medicinsk sekretess så du behöver fråga din medarbetare vem den har som hälso- och rehabvägledare och om du får kontakta hen.

Hur kan jag som arbetsgivare bli involverad i min medarbetares försäkringsfall och få stöd i vårt anpassningsansvar?2021-12-28T12:24:42+01:00

Du behöver prata med din medarbetare för att få reda på vem den har som hälso- och rehabvägledare och för att få medgivande att få kontakta hen för att få stöd i ert arbetsgivaransvar. I de fall då det är arbetsrelaterad problematik eller vid sjukskrivningar arbetar vi för att få medgivande av medarbetaren till att få ha en arbetsgivarkontakt.

Kan jag som arbetsgivare beställa vilka insatser en medarbetare ska få?2021-12-28T12:25:19+01:00

Det är hälso- och rehabvägledaren som bedömer vilka insatser individen är i behov utav för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om hen är sjukskriven.

Kan vi som arbetsgivare bestämma vilka hälso- och rehabvägledare eller psykologer som våra medarbetare ska träffa?2021-12-28T12:26:19+01:00

För att kunna erbjuda en hög grad av tillgänglighet och möta individens behov har hälsoförsäkringen tillgång till ett stort antal specialister. Det är hälso- och rehabvägledaren som bedömer vilka specialister som det finns behov av för att minska risken för sjukskrivning eller för att öka förutsättningarna för arbetsåtergång om individen är sjukskriven.

Jag har en sjukskriven medarbetare. Hur kan vi få hjälp med att upprätta en rehabiliteringsplan/plan för återgång i arbete?2021-12-28T12:27:08+01:00

Om medarbetaren har stöd inom hälsoförsäkringen så behöver du prata med din medarbetare för att få reda på vem den har som hälso- och rehabvägledare och för att få medgivande för att få kontakta hen angående ett eventuellt rehabiliteringsmöte. Om medarbetaren i dagsläget inte har stöd inom hälsoförsäkringen så är vår rekommendation att du påkallar behovet av ett trepartsmöte där du och medarbetaren tillsammans med en hälso- och rehabvägledare kan resonera om en plan framåt. Trepartsmöte erbjuds på offert via e- tjänst, se länk

Kan vi få hjälp med en arbetsförmågebedömning?2021-12-28T12:28:05+01:00

Ja, vi erbjuder arbetsförmågebedömning i rehabiliterings- och anpassningssyfte. Tjänsten startas upp via ett trepartsmöte, vilket erbjuds på offert via e-tjänst, se länk

 

Kan en långtidssjukskriven medarbetare få stöd?2021-12-28T12:28:37+01:00

Ja, stöd av hälsoförsäkringen kan erbjudas oavsett hur länge man har varit sjukskriven. Stöd kan ges under förutsättning att det finns en gällande hälsoförsäkring.

Hur kan jag få stöd i ärenden gällande medarbetare som inte har eller har möjlighet att få stöd av Skandia Hälsoförsäkring?2021-12-28T12:29:59+01:00

Du kan få stöd i detta via Rehabstöd, vilket är en tjänst som erbjuder fördjupad dialog och stöd till arbetsgivare i medarbetarärenden.

 • Agerande i långa sjukskrivningsärenden
 • Stöttning i till exempel vad ska man skriva i Plan för återgång i arbete
 • Frågeställningar kopplade till knepiga medarbetarsituationer

En annan situation kan vara om medgivande från medarbetaren i ett pågående försäkringsfall saknas.

Rehabstöd erbjuds på offert via e-tjänst, se länk

Jag har en medarbetare som inte har hälsoförsäkring eller inte kan få stöd via sin hälsoförsäkring. Kan vi som arbetsgivare bekosta stöd?2021-12-28T12:30:44+01:00

Ja, stöd motsvarande innehållet i hälsoförsäkringen kan erbjudas på offert via e-tjänst, se länk

Jag har en medarbetare som har haft stöd av hälsoförsäkringen tidigare. Nu behöver hen stöd igen men har blivit nekad detta. Varför?2021-12-28T12:31:33+01:00

Är orsaken densamma så behöver individen varit symtom-, behandlings- och medicineringsfri i minst 12 månader, utifrån den karensregel som finns i hälsoförsäkringen. Om du som arbetsgivare vill bekosta stöd så kan det erbjudas på offert via e-tjänst, se länk

Jag har en medarbetare som uttryckt att den inte vill leva längre. Kan hälsoförsäkringen ge stöd?2021-12-28T12:32:06+01:00

I det akuta läget så är hälsoförsäkringen inte rätt vårdnivå.

1177 kan ge vägledning om direkt hjälp är aktuellt alternativt kan du finna råd och hänvisning till olika hjälpinstanser på: https://www.suicidezero.se

Vid akut situation bör du kontakta 112.

Jag har en medarbetare som uppger att den inte längre kan få stöd av hälsoförsäkringen trots att ett försäkringsfall nyligen startades. Hur kommer det sig?2021-12-28T12:32:44+01:00

Troligen har hälsoförsäkringen bedömts inte vara rätt vårdnivå för individen utan att det kan finnas behov av annan typ av vård.

Medicinsk sekretess föreligger varvid vi ej kan gå in och titta på orsaken i ett specifikt ärende.

Psykologsessionerna som hälsoförsäkringen erbjuder är slut. Kan jag som arbetsgivare bekosta flera?2021-12-28T12:33:07+01:00

Ja, på offert via e-tjänst, se länk

Jag har två medarbetare som har svårt att samarbeta. Hur kan jag få stöd i detta?2021-12-28T12:33:31+01:00

Det kan vara aktuellt med en konflikthantering eller ett chefsstöd, vilket erbjuds på offert via e-tjänst, se länk

Kan jag använda hälsoförsäkringen i min roll som chef d.v.s. psykologstödet som ett chefsstöd?2021-12-28T12:34:03+01:00

Du är välkommen att använda hälsoförsäkringen för ditt eget mående om det finns en risk för sjukskrivning. Om det däremot är ett chefsstöd du behöver dvs ett stöd i hur du som chef kan agera/tänka eller utveckla ditt ledarskap så erbjuder vi chefsstöd på offert via e-tjänst, se länk

Kan hälsoförsäkringen ge stöd vid missbruksproblematik?2021-12-28T12:34:26+01:00

Hälsoförsäkringen kan ge stöd vid riskbruk, till exempel självmedicinering med alkohol pga. stress eller sömnproblematik, om det efter en initial bedömning anses att man kan ”komma i mål” med de insatser som erbjuds inom försäkringen. Hälsoförsäkringen är dock inte rätt vårdnivå vid missbruksproblematik.

Vid misstanke om missbruksproblematik rekommenderas en missbruksutredning som inkluderar medicinsk provtagning. Det är en tjänst som erbjuds på offert via e-tjänst, se länk

Inför eventuell offert erbjuds ett kostnadsfritt chefsstöd gällande hur du som arbetsgivare kan tänka/agera i den uppkomna situationen och för att ha ett resonemang om en beroendeutredning är aktuell.

Kan hälsoförsäkringen erbjuda ergonomiinsats?2021-12-28T12:34:52+01:00

Ja, hälsoförsäkringen kan erbjuda ergonomiinsats för den individ som har stöd av försäkringen för till exempel rygg-, axel-, armbåge- eller nackbesvär och där hälso- och rehabvägledaren i individärendet har gjort bedömningen att en ergonomiinsats behövs.

Kan jag som arbetsgivare beställa en ergonomiinsats till mina medarbetare?2021-12-28T12:35:18+01:00

Om du som arbetsgivare önskar en ergonomiinsats kopplat till bildskärmsarbete för en grupp på företaget, till exempel en ergonomiföreläsning eller en ergonomirondering, så erbjuds det på offert via e-tjänst, se länk

Vad är ett trepartsmöte?2021-12-28T12:35:38+01:00

Ett trepartsmöte kan du som arbetsgivare initiera vid tecken på ohälsa hos en medarbetare då du som arbetsgivare vill vara involverad och få tillfälle att förmedla hur du ser på den aktuella situationen.

Trepartsmötet är ett inledande möte där hälso- och rehabvägledare tillsammans med arbetsgivaren och medarbetaren resonerar kring behov av utredande och/eller rehabiliterande insatser utifrån aktuell situation. Mötet resulterar i en skriftlig handlingsplan. Om Trepartsmötet resulterar i ett ärende inom hälsoförsäkringen, tar försäkringen kostnaden för mötet. Tjänsten erbjuds på offert via e- tjänst, se länk

När kan ett trepartsmöte vara aktuellt?2021-12-28T12:35:58+01:00

Trepartsmöte är aktuellt om individ ännu inte har stöd av hälsoförsäkringen. Ett trepartsmöte kan vara aktuellt vid tecken på ohälsa som till exempel belastningsrelaterad smärta, nedsatt eller försämrad prestation, upprepad korttidssjukfrånvaro eller pågående sjukskrivning och där du som arbetsgivare vill vara involverad och få tillfälle att förmedla hur du ser på den aktuella situationen.

Jag har en medarbetare som har ett icke önskvärt beteende på arbetsplatsen. Hur kan vi få stöd i detta?2021-12-28T12:36:22+01:00

Kan vara aktuellt med ett trepartsmöte, en konflikthantering, utredning kränkande särbehandling eller ett chefsstöd beroende på situationen. Tjänsterna erbjuds via offert via e-tjänst, se länk

Hur kan jag som arbetsgivare få reda på om min medarbetare har en hälsoförsäkring?2021-12-28T12:36:45+01:00

Er försäkringsrådgivare kan svara på om en specifik medarbetare har en hälsoförsäkring.

Jag har en medarbetare som jag vill lägga till i Hälsoförsäkringen. Vem kan hjälpa till med det?2021-12-28T12:37:08+01:00

Er försäkringsrådgivare kan ge information om rutin för anmälan av ny medarbetare.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller synpunkter på min medarbetares pågående försäkringsfall?2021-12-29T11:55:54+01:00

Du behöver prata med din medarbetare för att få reda på vem den har som hälso- och rehabvägledare och för att få medgivande att få kontakta hen. Medicinsk sekretess föreligger varvid hälso- och rehabvägledaren endast kan ha kontakt med dig som arbetsgivare utifrån vad medarbetaren medgivit kontakt om.

Vart vänder jag mig om jag har frågor eller synpunkter på hanteringen av min medarbetares försäkringsfall, till exempel varför har ett försäkringsfall avslutats eller varför har ett försäkringsfall ej kunnat startas?2022-06-09T00:40:46+02:00

Då medicinsk sekretess föreligger så kan vi inte ge information i ett försäkringsfall som gäller din medarbetare.

Om du önskar få information av mer generell karaktär, som till exempel begränsningar kopplat till försäkringsvillkoren, kan er försäkringsrådgivare vara behjälplig.

Om medarbetaren själv har synpunkter på hanteringen, och där stödinsatser inom Hälsoförsäkringen ej pågår, kontaktar medarbetaren Skandia kundservice via säker meddelandefunktion, se länk

Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster

På uppdrag från Skandia ansvarar vi för samordningen av Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster som levereras av SRC och noggrant utvalda samarbetspartners. Tjänsterna nedan erbjuds till er som har försäkringar i Skandia för alla anställda.

 • Chefsutveckling
 • Konflikthantering
 • Psykologföreläsning/workshop
 • Ergonomiföreläsning/rond kopplat till bildskärmsarbete
 • Kombinationsföreläsning av ergonom och psykolog
 • Utredning kränkande särbehandling
 • Digital psykologrådgivning
 • Krisstöd
 • Allmän hälsoundersökning i Stockholm
 • Hälsoundersökning med företagsrapport
 • Hälsotest med företagsrapport
 • Beroendeutredning/behandling
 • Hjärt- och lungräddningsutbildning
 • Sjuk- och friskanmälningstjänst
 • Digital medarbetarundersökning med AI
 • Förebyggande friskvårdsprogram

Arbetsmiljö- och hälsotjänsterna samverkar med Skandias hälso- och vårdförsäkringar. Om hälsorisker identifieras i samband med leverans av tjänsterna, kan företagets medarbetare få snabb kontakt och hjälp via Hälsoslussen beroende på vilka försäkringar som är tecknade hos Skandia.

Är du Skandiakund och intresserad av Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster är du väl­kommen att kontakta oss via vår E-tjänst.

Arbetsmiljö- och hälsotjänster

Företagstjänster

En hälsosam organisation ger framgångsrika företag

SRC vill bidra till att skapa friska arbetsplatser, med låg sjukfrånvaro. Genom att förebygga ohälsa och främja hälsa skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö.

SRC:s breda kompetens och långa erfarenhet gör oss till en unik samarbetspartner. Vi arbetar proaktivt med chefer och medarbetare för att förebygga och åtgärda ohälsa.

Tjänsterna nedan levererar Sophiahemmet Rehab Center inom ramen för Hälsokedjans arbetsmiljö- och hälsotjänster.

Chefsutveckling

Tjänsten syftar till att stödja ledare/chefer att utveckla sitt ledarskap under handledning av leg. psykolog.
Exempel på områden:

 • Hantera svåra medarbetarsamtal.
 • Kommunikation chef – medarbetare
 • Stresshantering i arbetsrelaterade situationer, hantera egna och andras krav och förväntningar.
 • Arbeta med tydliga målsättningar för sig själv och arbetsgruppen.
 • Leda och motivera sin grupp.
 • Kommunicera mål och förväntningar till gruppen på ett tydligt sätt.

Konflikthantering

Tjänsten syftar till att med stöd från leg psykolog identifiera problembilden och få förslag på lösningar.

Utredning kränkande särbehandling

Tjänsten syftar till att med stöd från leg psykolog få hjälp att utreda om en kränkande särbehandling ur arbetsrättsligt perspektiv förekommit.

Föreläsning/
workshop

 • Stresshantering
 • Sömn
 • Kombinationsföreläsning av ergonom och psykolog
 • Onlineföreläsningar, se länk

Ergonomiföreläsning/
rond

 • Ergonomiföreläsning
 • Ergonomirond
 • Onlineföreläsningar, se länk

Digital psykologrådgivning

Tjänsten syftar till att minska tröskeln till att få stöd och rådgivning kopplat till exempelvis relationsproblem, oro, ångest, arbetsrelaterad stress, nedstämdhet, prestationsinriktade beteenden, krisreaktioner eller ensamarbete.

Är du intresserad utav någon av våra företagstjänster är du välkommen att kontakta oss via vår E-tjänst

Till toppen