Logotype

Skandias Hälsokedja

“Man behöver inte vara sjuk för att kunna må bättre!”
På uppdrag av Skandia ansvarar SRC för samtliga tjänsteleveranser i Sverige, såsom Skandia Hälsoförsäkring, Skandias Krisstödsförsäkring samt för de kompletterade tjänsterna inom Skandias Hälsokedja.

Skandias Hälsokedja omfattar ett brett utbud av hälso- och arbetsmiljöinriktade företagstjänster som kan komplettera de tjänster som ingår i respektive försäkringsprodukt.

För att en organisation ska prestera väl krävs både att medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa tas tillvara och att man värnar hela organisationens hälsa genom arbete med ledarskap och delaktighet. En hållbar individuell och organisatorisk hälsa leder till god prestation och till lönsamma företag.

Exempel på tjänster inom Skandias Hälsokedja: Ergonomironder, chefsstöd, hälsoundersökningar och föreläsningar om stress.

För mer information, se Skandias hemsida

Tryggt, enkelt och i slutändan lönsamt för alla

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map