Logotype

Skandias Hälsokedja

“Man behöver inte vara sjuk för att kunna må bättre!”
På uppdrag av Skandia ansvarar SRC för samtliga tjänsteleveranser i Sverige, såsom Skandias Hälsoförsäkring, Skandias Krisstödsförsäkring samt för de kompletterade tjänsterna inom Skandias Hälsokedja.

Skandias Hälsokedja omfattar ett brett utbud av hälso- och arbetsmiljöinriktade företagstjänster som kan komplettera de tjänster som ingår i respektive försäkringsprodukt.

  För att en organisation ska prestera väl krävs både att medarbetarnas fysiska och psykiska hälsa tas till vara och att organisationens hälsa, t.ex. ledarskap, delaktighet och målkvalitet, strävar mot en optimal funktion. På så sätt leder en hållbar individuell och organisatorisk hälsa till god prestation och till lönsamma företag.

Exempel på tjänster inom Skandias Hälsokedja: Ergonomironder, chefsstöd, hälso-undersökningar och föreläsningar om tidiga signaler på stress.
Skandias hälsokedja  (länk)

Tryggt, enkelt och i slutänden lönsamt för alla

 

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map