Logotype

Skandia Hälsoförsäkring

Hälsa är inte enbart en fråga om “sjuk” eller “frisk”. Idag är ungefär 70 procent av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade. Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina medarbetares välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Med förebyggande hjälp och rådgivning kan vi minimera antalet sjukskrivningar. Därför har Skandia tagit fram en hälsoförsäkring.

Fördelar med Hälsoförsäkringen för dig som arbetsgivare

 • Sjukfrånvaroriskerna upptäcks tidigt
 • Stödinsatser kan sättas in tidigt
 • Kostnader för långvarig sjukskrivning minskar
 • Ett bra erbjudande för dina medarbetare gör företaget till en attraktiv arbetsplats
 • Du får ett bra bollplank i frågor om medarbetares hälsa och arbete
 • Du får stöd i samband med medarbetares arbetsåtergång efter sjukskrivning
 • Hälso- och rehabvägledaren samordnar stödet för din sjukskrivne medarbetare, t.ex. med Försäkringskassan, sjukskrivande läkare och andra vårdgivare
 • Du får stöd gällande ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare

Vad kan hälso- och rehabvägledaren hjälpa medarbetaren med?

 • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut.
 • Behandling hos fysioterapeut eller arbetsterapeut.
 • Bedömning av ergonom.
 • Yrkeslivsplanering TM
 • Bedömning av specialistläkare. Bedömningen omfattar inte någon vård, utan har till syfte att den anställda ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.
 • Planeringsmöten med alla berörda parter som t.ex. arbetsgivaren, den anställda, Försäkringskassan och/eller behandlande läkare.

Du som har Skandia Hälsoförsäkring kan kontakta Skandias Hälsosluss

Om medarbetaren är eller riskerar att bli sjukskriven kan hen ringa till Skandias Hälsosluss, telefon 0771-51 55 10. Medarbetaren bokas in till en hälso- och rehabvägledare som gör en bedömning av vilket stödbehov som finns och ser till att den individuellt anpassade hjälpinsatsen genomförs. Även arbetsgivaren kan vid behov kontakta Hälsoslussen.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map