Logotype

Hälsoförsäkring – ett friskt företag är ett lönsamt företag

Hälsa är inte enbart en fråga om “sjuk” eller “frisk”. Idag är ungefär 70 procent av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade. Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina medarbetares välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Med förebyggande hjälp och rådgivning kan vi minimera antalet sjukskrivningar. Därför har Skandia tagit fram en hälsoförsäkring.

Förebyggande hjälp och rådgivning är bra för företaget

  • Ni upptäcker sjukfrånvaroriskerna tidigt.
  • Tillsammans kan vi sätta in stödinsatser tidigt.
  • Minskar kostnaderna och riskerna för långvarig sjukskrivning.
  • Ni blir en ännu attraktivare arbetsgivare.

Vad kan hälso- och rehabvägledaren hjälpa medarbetaren med?

  • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut.
  • Behandling hos sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.
  • Bedömning av ergonom.
  • Yrkeslivsplanering TM
  • Bedömning av specialistläkare. Bedömningen omfattar inte någon vård, utan har till syfte att den anställda ska kunna fortsätta förvärvsarbeta.
  • Planeringsmöten med alla berörda parter som t.ex. arbetsgivaren, den anställda, Försäkringskassan och/eller behandlande läkare.

Du som har Skandia Hälsoförsäkring kan kontakta Skandias Hälsosluss

Känner den anställde att han/hon är i riskzonen att bli sjuk, ska han/hon kontakta hälso- och rehabvägledaren på telefon 0771-51 55 10. De gör en bedömning av vilken hjälp eller rådgivning som kan vara nödvändig och ser till att den individuellt anpassade hjälpinsatsen genomförs.

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map