Logotype

Friska företag

Ett friskt företag är ett lönsamt företag

Sophiahemmet Rehab Center, SRC, vill bidra till att skapa friska arbetsplatser, med låg sjukfrånvaro. Genom att förebygga ohälsa och främja hälsa skapas förutsättningar till en god arbetsmiljö.

SRC:s breda kompetens och långa erfarenhet gör oss till en unik samarbetspartner. Vi arbetar proaktivt med chefer och medarbetare för att förebygga och åtgärda ohälsa.

Läs mer under rubriken Våra tjänster

Skandias hälsoförsäkring – företagens friskförsäkring
SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser till Skandias Hälsoförsäkring i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning:

  • Hälso- och rehabvägledning
  • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut
  • Sjukgymnastik
  • Yrkeslivsplanering TM
  • Ergonomi
  • Bedömning av specialistläkare
  • Planeringsmöten

Läs mer på Skandias webbsida

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map