Logotype

Friska företag

Förutsättningar för ett lönsamt företag är ett friskt företag 

SRC vill bidra till att skapa friska arbetsplatser, med låg sjukfrånvaro. Genom att förebygga ohälsa och främja hälsa skapas förutsättningar för en god arbetsmiljö.

SRC:s breda kompetens och långa erfarenhet gör oss till en unik samarbetspartner. Vi arbetar proaktivt med chefer och medarbetare för att förebygga och åtgärda ohälsa.

Läs mer under rubriken Våra tjänster

Skandia hälsoförsäkring – företagens friskförsäkring
SRC ansvarar för samtliga tjänsteleveranser till Skandias Hälsoförsäkring i Sverige.

Hälsoförsäkringen omfattar förebyggande insatser eller stöd för arbetsåtergång vid sjukskrivning:

  • Hälso- och rehabvägledning
  • Samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut
  • Fysioterapi
  • Arbetsterapi
  • Yrkeslivsplanering TM
  • Ergonomi
  • Bedömning av specialistläkare
  • Planeringsmöten

För mer information, se Skandias hemsida

Stockholm
Holländargatan 21 A
Hantverkargatan 12
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map

Map