Då medicinsk sekretess föreligger så kan vi inte ge information i ett försäkringsfall som gäller din medarbetare men du kan ringa Hälsoslussen för att lämna dina kontaktuppgifter och vad ärendet gäller så blir du kontaktad av Skandia.

Om du önskar få information av mer generell karaktär, som till exempel begränsningar kopplat till försäkringsvillkoren, kan er försäkringsrådgivare vara behjälplig.

Om medarbetaren själv har synpunkter på hanteringen, och där stödinsatser inom Hälsoförsäkringen ej pågår, kontaktar medarbetaren Skandia kundservice via säker meddelandefunktion, se länk