Logotype

SOPHIAHEMMET REHAB CENTER

Sophiahemmet Rehab Center, SRC, arbetar med individ-, grupp- och organisationsinriktat stöd.  Syftet med verksamheten är att ge förutsättningar för hållbar hälsa och arbetsmiljö. SRC bedriver sin verksamhet inom tre  tjänsteområden, Individ & Hälsa, Organisation & Hälsa samt Utredningar.

Våra tjänster

Vår breda kompetens och långa erfarenhet gör oss till en unik samarbetspartner. Vi arbetar proaktivt för att förebygga och åtgärda ohälsa för medarbetare och chefer. Våra tjänster skräddarsys efter kundens och individens behov.

Om SRC

Vi tillhandahåller kvalificerade tjänster inom områdena Individ & Hälsa, Organisation & Hälsa och Utredningar.

Vi arbetar på individ-, grupp- och organisationsnivå med arbetslivsinriktade insatser och utredningar, med psykologstöd och samtalsterapi inom konflikthantering och krisstöd. Vi erbjuder även ergonomi och utbildningsinsatser för företag och organisationer inom stress, sjukfrånvaro och förebyggande hälsoinsatser.

Nyheter

Sophiahemmet Rehab Center ägs av Sophiahemmet AB och Försäkringsaktiebolaget Skandia.

Skandia logotype

sofiahemmet

Stockholm
Holländargatan 21 A
Tel 08-534 80 450

Göteborg
Västra Hamngatan 24-26
Tel 031-708 75 90

Map

Map